Nhà thờ gỗ

Thiết kế nhà thờ gỗ. Những mẫu nhà thờ tổ được làm từ gỗ Lim, gỗ nghiến, gỗ xưa ... quý hiếm, mang đậm nét kiến trúc tâm linh cổ.