Thủ tục hiến đất làm nhà thờ họ theo luật Việt Nam

Thứ ba, 17 Tháng 1 2023 02:11 Đăng bởi  P Admin Đánh giá bài viết này
(0 votes)

Trên thực tế, có nhiều tấm lòng của những người con dòng họ mong muốn được hiến đất để xây dựng nhà thờ họ. Tuy nhiên, về thủ tục pháp lý lại không phải ai cũng biết, do đất là thuộc sở hữu cá nhân còn nhà thờ họ lại là sở hữu chung của một cộng đồng. Trong bài viết này, chúng tôi xin đưa ra lời giải đáp cụ thể nhất về thủ tục hiến đất làm nhà thơ họ, nhà từ đường theo luật pháp Việt Nam.

1. Thủ tục hiến đất làm nhà thờ

Theo khoản 1, điều 211 của Bộ luật dân sự 2015 đã có quy định về chung về quyền sở hữu chung của cộng đồng. Theo đó:

Sở hữu chung của cộng đồng là sở hữu của dòng họ, thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân cư khác đối với tài sản được hình thành theo tập quán, tài sản do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp, được tặng cho chung hoặc từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm mục đích thỏa mãn lợi ích chung hợp pháp của cộng đồng.

Bởi vậy, nhà thờ họ được xây dựng nhờ sự đóng góp của các thành viên trong dòng họ (có thể bằng tiền, hiến đất, công sức, vật liệu,...). Nếu đất thuộc sở hữu của cá nhân nào đó, khi mong muốn hiến đất để xây nhà thờ họ, từ đường thì sẽ thuộc sở hữu chung của cộng đồng, cụ thể là các thành viên trong dòng họ.

Theo điều 167 của Luật đất đai năm 2013 chỉ rõ rằng:

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Bởi vậy, khi thực hiện hiến đất làm nhà thờ, cần thực hiện những quy trình sau:

Bước 1: Tiến hành chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nếu thửa đất thuộc quyền sở hữu của cá nhân thì cần chuẩn bị hợp đồng với chữ ký của cá nhân. Còn nếu mảnh đất thuộc quyền sở hữu của vợ chồng hay một nhóm người thì phải chuẩn bị đầy đủ hợp đồng công chứng, trong đó có đầy đủ chữ ký của các thành viên đang sở hữu thửa đất đó với người đại diện ủy quyền của dòng họ tộc.

Bước 2: Thực hiện đăng ký biến động quyền sử dụng đất

Khi đã thực hiện đầy đủ bản hợp đồng chuyển nhượng đất thì đến văn phòng đăng ký đất đai của quận, huyện để thực hiện đăng ký biến động quyền sử dụng đất và tiến hành thủ tục tách thửa theo luật hiện hành. 

Bước 3: Tiến hành làm giấy ủy quyền cho cá nhân trong họ

Trường hợp mảnh đất làm nhà thờ có nguồn gốc sử dụng riêng cho cá nhân, như vậy sẽ không phù hợp với khoản 5 điều 100 của Luật Đất đai 2013:

5. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (trích khoản 5 điều 100 luật đất đai 2013)

Do đó, khi tiến hành thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ gặp phải khó khăn. Trong trường hợp này, để cấp sổ đỏ, dòng họ nên ủy quyền cho cá nhân đứng trên trên sổ đỏ và ghi rõ là ông (bà)... là đại diện cho dòng họ nào. Như vậy, đất nhà thờ họ lúc này sẽ không có quyền chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp hay góp vốn bằng quyền sử dụng đất…

Thời gian giải quyết: theo khoản 2 điều 61 - Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP có chỉ rõ như sau:

a) Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày;

b) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không quá 15 ngày;

c) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất là không quá 15 ngày;

d) Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất là không quá 10 ngày;

đ) Tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý là không quá 15 ngày;

e) Gia hạn sử dụng đất là không quá 07 ngày;

h) Đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề là không quá 10 ngày;

i) Đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký là không quá 10 ngày;

l) Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày;

m) Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 03 ngày;

n) Đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất là không quá 03 ngày;

o) Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng là không quá 05 ngày;

p) Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng là không quá 07 ngày; trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày;

q) Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất là không quá 10 ngày;

r) Thời gian thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp là không quá 10 ngày.

Xem thêm: Mẫu thiết kế nhà thờ họ 8 mái bê tông sơn giả gỗ tại Bắc Ninh

Thủ tục hiến đất làm nhà thờ

2. Mẫu đơn hiến đất làm nhà thờ họ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

( Số:................/HĐTCQSDĐ)

Hôm nay, ngày....tháng....năm....., tại ................. chúng tôi gồm có: ........................ 

BÊN TẶNG CHO( BÊN A)

Ông/ bà: ...........................................................................

Sinh ngày: ........................................................................

CMND số: ............... ngày cấp ............. tại ......................

Hộ khẩu thường trú: ......................................................... 

Nơi ở hiện tại: .................................................................. 

Điện thoại:........................................................................... 

Là chủ sở hữu bất động sản: ............................................... 

BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO

Ông/ bà:................................................................................

Sinh ngày:...............................................................................

CMND Số:...............................ngày cấp..................tại ........... 

Hộ khẩu thường trú:..................................................................

Nơi ở hiện tại:.......................................................................... 

Điện thoại:.................................................................................. 

Đại diện cho dòng họ, chi họ...... tại thôn ....... xã ........ huyện ..... tỉnh ........... 

Hai bên đồng ý thực hiện việc đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thỏa thuận như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ....................................................., cụ thể như sau:

- Thử đất số:...................................................................

- Tờ bản đồ số:...............................................................

- Diện tích:.................................................. ( bằng chữ:........ )

- Hình thức sử dụng:

+ sử dụng chung:..........................................m2

+ Sử dụng riêng:.........................................m2

- Mục đích sử dụng:..........................................................................

- Thời hạn sử dụng:,.......................................................................

- Nguồn gốc sử dụng:....................................................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất nếu có: ............................. 

..........................................................................................................

ĐIỀU 2: VIỆC GIAO ĐẤT VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

1. Bên A có nghĩa vụ giao đất và nhà ở nêu trên đại điều 1 của hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đẩt cho bên B ngay sau khi hợp đồng tặng cho này được ký công chứng

2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đật tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ, PHÍ. 

Thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo hợp đồng này do bên B chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu phát sinh tranh chấp thì các bên phải cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan

1.1. Những thông tin về cá nhân , về thửa đất và nhà ở đã ghi trong hợp đồng này là hoàn toàn đúng sự thật.

1.2.Thửa đất và nhà ở thuộc trường hợp được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

1.3. Tại thời điểm giao kết hợp đồng thì

a) thửa đất và nhà ở không có tranh chấp

b)  quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, không bị thế chấp tại ngân hàng, không là đối tượng của bất kỳ biện pháp đảm bảo thực hiện quyền nghĩa vụ dân sự với bất kỳ bên thứ ba nào khác;

c) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên không bị hạn chế với bất cứ quyết định bào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các bên cam kết pháp lý với bên thứ 3 dẫn đến việc hạn chế quyền định đoạt của bên A.;

d) Bên A có toàn quyền quyết định việc chuyển quyền sử dụng thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại điều 1 của hợp đồng này

e) Thửa đất và nhà ở không nằm trong quy hoach giải phóng mặt bằng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

f) Đến thời điểm tặng cho thửa đất và nhà ở nêu trên không còn bất cứ nghĩa vụ tài chính nào với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

1.4. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện không bị lừa dối, không bị ép buộc

1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng

2. Bên B cam đoan

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng là hoàn toàn đúng sự thật

2.2. Đã xem xét kỹ và biết rõ về thửa đất và nhà ở nêu tại điều 1 của hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. 

2.3. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện không bị lừa dối, ép buộc

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi như trng hợp đồng này.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này

2. Hai bên đã được đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý các điều khoản đã ghi trong hợp đồng

3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày.....tháng ...năm ......đến ngày.....tháng.....năm......

Hợp đồng được lập thành............bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau. 

BÊN TẶNG CHO (BÊN A)

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (BÊN B)

( ký và ghi rõ họ tên)

3. Đơn vị thiết kế nhà thờ họ uy tín, chuyên nghiệp

Thủ tục hiến đất làm nhà thờ

Là đơn vị chuyên thực hiện thiết kế các công trình kiến trúc văn hóa truyền thống, Vietnamarch đã và đang thực hiện sứ mệnh tôn tạo nét đẹp văn hóa Việt bằng những công trình nhà thờ họ, nhà từ đường đẹp, chuẩn phong thủy. Bằng năng lực, sự tận tâm, Vietnamarch cam kết mang đến sự hài lòng cho chủ đầu tư trên mọi miền đất nước nói chung và tại khu vực Bắc Ninh Hà Nội nói riêng.

TỔNG HỢP CÁC MẪU ĐÈN TRANG TRÍ NHÀ THỜ HỌ ĐẸP SALE 30%

Nếu bạn đang có dự định thực hiện thiết kế thi công nhà thờ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Vietnamarch - Đơn vị thiết kế nhà thờ họ uy tín: 0918.248.297

 

Mẫu nhà thờ họ

thiet ke thi cong xay dung nha tho ho