Hình ảnh thi công nhà từ đường tại Hoằng Hóa – Thanh Hóa

Đăng bởi: Thu Hằng

Liên hệ

  • Chủ đầu tư: Chú Hải
  • Địa chỉ: Hoằng Hóa – Thanh Hóa
  • Diện tích khuôn viên: 100m2
  • Diện tích xây dựng nhà thờ họ: 45,5m2
  • Hạng mục: Thi công nhà từ đường tại Hoằng Hóa – Thanh Hóa