Dự án thiết kế nhà thờ họ 3 gian nối liền nhà ngang tại Hải Dương

Đăng bởi: admin

10.000.000 

Dự án nhà thờ họ nối liền nhà ngang mang lại mẫu nhà thờ họ uy nghiêm vô cùng. Điều này khiến cho gia đình anh Đức rất hài lòng và ưng ý.

  • Chủ đầu tư công trình: Đại diện anh Đức
  • Địa chỉ công trình: Hải Dương
  • Kết cấu: Nhà thờ họ nối liền nhà ngang để ở
  • Nhà thờ họ bao gồm hai khu vực rõ ràng:
    • Khu vực 1 là khu vực nhà thờ họ nơi đặt ban thờ thờ cúng các vị tướng và người có công với đất nước của dòng họ
    • Khu vực 2 là khu vực nhà ngang. Nhà ngang nằm vuông góc với nhà thờ họ và có thể mang tới cho nhà thờ họ khu vực nghỉ ngơi và có thể cắt cử một người trông nom nhà thờ tại đây.
  • Đơn vị thiết kế: Công ty kiến trúc – nội thất VIETNAMARCH